ایشان مدرس دوره های تری دی مکس و وی ری مدرسه نرم افزار میباشند.

نمونه کارهای استاد

برای دیدن با کیفیت آثار، روی تصاویر کلیک کنید