ایشان مدیر دپارتمان BIM مدرسه نرم افزار و مدرس دوره های رویت، رویت عالی، نویسورک و راینو میباشند.

 

دریافت رزومه مهندس امیر کرمی