مهندس امیر کرمی و مهندس محمد جواد پاکزاد، مدرسین دوره rhino مدرسه نرم افزار میباشند.