این برای چه کسی است؟

پس از پایان دوره، چگونه اشکالات خود را برطرف سازیم؟

پس از پایان دوره، همچنان در گروه پشتیبانی کلاس حضور دارید و سوالات خود را از استاد مربوطه و اسیست های دوره میتوانید بپرسید، همچنین میتوانید برای رفع اشکال خود با هماهنگی قبلی بصورت حضوری نیز اقدام نمایید.

پس از پایان دوره مدرک دریافت میکنم؟

بله، شما با توجه به نظر استاد و بر اساس تمارین و پروژه هایی که ایشان برای شما در نظر میگیرند، میتوانید مدرک دو زبانه مدرسه نرم افزار را دریافت نمایید.