سبد خرید 0

مرجع حل مشکلات نرم افزاری

مرجعی برای پاسخ به مشکلات نرم افزاری معماری | مدرسه نرم افزار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” custom_icon=”541″]

پشتیبانی آنلاین

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” custom_icon=”548″]

مقالات تخصصی

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” custom_icon=”549″]

آموزش های کاربردی

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”3Ds Max & Vray” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1585341505766{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #707b7d url(http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmemaridigital.com%2Fcategory%2F3ds-max%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”Revit” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1585479823601{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #50b541 url(http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmemaridigital.com%2F%23%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”RhinoCeros” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1572166999530{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #f08d10 url(http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmemaridigital.com%2Fcategory%2Frhinoceros%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”]blank[/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”مشکلات عمومی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1570128989453{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #ef5769 url(http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmemaridigital.com%2Fcategory%2Fgp%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” custom_icon=”587″]نصب نرم افزار ها، پلاگین و اسکریپت ها،…[/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”Lumion” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1585479901334{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #2eba90 url(http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmemaridigital.com%2F%23%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”]blank[/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”Grasshopper” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1585479937404{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #2e99ba url(http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmemaridigital.com%2F%23%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”]blank[/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”Photoshop” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1585479857469{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #972eba url(http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmemaridigital.com%2F%23%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”]

blank

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”Autocad & Phase 2″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1585479835838{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #532eba url(http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmemaridigital.com%2F%23%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”]blank[/cdb_icon_box_2]

پاسخ سوالات خود را از اساتید مدرسه نرم افزار بخواهید.

ارتباط با ما
مجله

مجله مدرسه

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
http://softschool.ac/?p=530
علاقمندی ها 0