مدلسازی احجام ارگانیک و curve

Rhinoceros

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/rhino-4.jpg

ثبت نام دوره Rhino  

مدلسازی معماری پارامتریک

Grasshopper

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/rhino-logo.png

ثبت نام دوره Grasshopper  

نرم افزاری هوشمند برای نقشه های
فاز ۱ و ۲ و سه بعدی سازی

Revit Architecture

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/revit-logo.png

ثبت نام دوره Revit   

Max

را بدانید تا ایده هایتان را بهتر ببینید

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/3ds-max-logo.png

ثبت نام دوره  Max   

متخصص در پرزانتـه

Photoshop

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/photoshop-f.jpg

ثبت نام دوره  Photoshop   

ساده ترین برای مدلسازی و ایده پردازی

Sketch up

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/sketchup-final.jpg

ثبت نام دوره  Skecth Up   

سریع ترین برای انیمیشن معماری

lumion

ثبت نام دوره  Lumion   

تیم همکاران ما

سهراب پیرانی

متخصص VIRTUAL ARCHITECTURAL

ایشان مدرس دوره های معماری دیجیتال می باشند.

هانیه مظفری

مدرس دوره های فاز دو معماری و AutoCad

ایشان متخصصی فاز دو و نقشه های اجرایی می باشند.

امید عامری

مدرس دوره های Max ، Vray ، lumion

ایشان مدیر دپاتمانهای Max ، Vray ، lumion مدرسه نرم افزار می باشند.