مدلسازی احجام ارگانیک و curve

Rhinoceros

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/rhino-4.jpg

ثبت نام دوره Rhino  

مدلسازی معماری پارامتریک

Grasshopper

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/rhino-logo.png

ثبت نام دوره Grasshopper  

نرم افزاری هوشمند برای نقشه های
فاز ۱ و ۲ و سه بعدی سازی

Revit Architecture

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/revit-logo.png

ثبت نام دوره Revit   

Max

را بدانید تا ایده هایتان را بهتر ببینید

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/3ds-max-logo.png

ثبت نام دوره  Max   

متخصص در پرزانتـه

Photoshop

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/photoshop-f.jpg

ثبت نام دوره  Photoshop   

ساده ترین برای مدلسازی و ایده پردازی

Sketch up

http://memaridigital.com/wp-content/uploads/2017/05/sketchup-final.jpg

ثبت نام دوره  Skecth Up   

سریع ترین برای انیمیشن معماری

lumion

ثبت نام دوره  Lumion   

تیم همکاران ما

هانیه مظفری

مدرس دوره های فاز دو معماری و AutoCad

ایشان متخصصی فاز دو و نقشه های اجرایی می باشند.

امید عامری

مدرس دوره های Max ، Vray ، lumion

ایشان مدیر دپاتمانهای Max ، Vray ، lumion مدرسه نرم افزار می باشند.

امیر کرمی

مدرس دوره های Revit

ایشان مدرس دوره عالی revit و مدیر دپارتمان BIM می باشند.